TUNUMUT ILISIMASASSARSIORNEQ 1883/85

 

Det er journalisten John Lynge (1935) der på grønlandsk har genfortalt denne fantastiske historie om Konebådsekspeditionen på Grønlands Østkyst for 130 år siden.

Forfatter: John Lynge

Reaktør: Bolethe Papis

Korrektur:
Einar Heilmann og Hendrik Olsen

Sprog: Kal

Illustrationer:
H. Knutsen & K. J. V. Steenstrup

Grafisk tilrettelæggelse:
Peter Dyrvig

Repro og Tryk:
P. J. Schmidt, Vojens

Udgivelsesår: 2010

ISBN: 978-87-92170-10-1

Sideantal: 331

Bogens indhold

Konebådsekspeditionen til Grønlands Østkyst strakte sig over årene 1883-85. Den udgik fra Nanortalik i juli 1883 under ledelse af kaptajn i Marinen, Gustav Holm og søofficer og næstkommanderende Vilhelm Garde. Ekspeditionen rejste mange hundrede kilometer mod nord i 4 konebåde, ledsaget af syv mænd i kajak. Der var i alt 36 deltagere, hvoraf hovedparten var grønlandske kvinder og mænd fra Nanortalik-distriktet. De nåede Ammassalik i september 1884, hvor de indrettede en lejr. Derefter fortsatte de op langs kysten til Erik den Rødes Ø og returnerede til Ammassalik, hvor de overvintrede.

Datiden var af den opfattelse, at nordboernes Østerbygd skulle findes på Grønlands Østkyst, en opfattelse også Hans Egede havde i 1700-tallet. Det skulle senere vise sig, at både Østerbygden og Vesterbygden skulle findes på vestkysten; Østerbygden omkring Julianehåbsbugten og ved Ivittuut, og Vesterbygden i Godthåbsfjorden. Vinteren blev anvendt til bl.a. etnografiske studier af den lokale befolkning på ca. 400 eskimoer, der aldrig tidligere havde set europæere. I sommeren 1885 vendte ekspeditionen tilbage til Nanortalik.

Ekspeditionens resultater bestod i opmåling af den berejste kyst, omfattende botaniske, geologiske og meteorologiske studier og hjembringelse af et betydeligt etnografisk materiale. En konsekvens af Konebådsekspeditionen blev anlæggelsen af en handels- og missionsstation i Ammassalik ti år senere i 1894.

John Lynge (Ujuut), redaktør

John Lynge, journalist siden 1971 – lokalredaktør af lokalbladet i Qaqortoq, Kujatâmio, fra 1967-70, efter sin far Klaus Lynge. Ujuut var journalist på radioavisen indtil midt i 80-erne, hvor regionalradioen blev etableret i Qaqortoq. I midten af 90-erne blev det Qanorooq og tv-skærmen, der nød godt af Ujuuts store erfaring som journalist.

Om bogen fortæller John Lynge: ” Der gik mange år før jeg i 1959 kom til at overvintre i Ammassalik. På vejen dertil med passagerskibet Tikeraaq, kredsede mine tanker om en gammel bog fra 1887, Den Danske Konebaads-expedition til Grønlands Østkyst af Gustav Holm og Thomas V. Garde. Det var en bog, min far bad mig læse, da jeg skulle lære det danske sprog. I mit voksne liv har jeg efter genlæsninger af bogen, tit tænkt på at jeg ville oversætte den til grønlandsk, så andre kunne få glæde af at læse den. Da jeg endelig gik i gang, fandt jeg ud af, at det sprog, der var brugt i bogen, var meget vanskeligt at oversætte. Men så fik jeg den idé at genfortælle bogen, hvilket jeg nu har gjort. Det er et stykke af den østgrønlandske kultur, som endnu ikke er fortalt på grønlandsk, og jeg finder det derfor vigtigt, på grønlandsk, at fortælle om denne ekspeditions opdagelser, betegnelser og iagttagelser, set med videnskabelige øjne.- Jeg har personligt rejst den samme rute som ekspeditionen. Det var i 1978, 71 år efter Gustav Holm. Min egen rejse gav mig et dybt personligt kendskab til de steder som er beskrevet i bogen, samt en mere grundlæggende kompetence til at yde mit bidrag til oversættelsen af dette litterære værk.”