PROJEKTER 2018

Forlaget får løbende nye opgaver ind og vi er altid åbne for spændende forslag til nyudgivelser.
Går du og pusler med en god ide til en bog kan du altid kontakte os for en uforpligtende snak om hvordan vi i fællesskab kan realisere dine visioner.

Forlaget har foreløbigt følgende udgivelser på tegnebordet:

MISIGSSÛT

– Kampen mod TB i grønland fra 1950’erne til i dag

I 2018 udkommer en ny og opdateret udgave af bogen om Misigssût – skibet der fra 1955 sejlede langs Grønlands kyst og undersøgte befolkningen for tuberkulose.

Bogen fortæller om TB-sygdommen og kampen mod dens udbredelse i den grønlandske befolkning, set i et historisk forløb. Men undervejs møder vi også børnene Otto og Sørine, der om bord på Jutho rejser den lange vej fra Ikerasannguaq til Godthåb for at blive behandlet på Dronning Ingrids Sanatorium.

 

Kalaallit Røde Korsiat

Undervisningsbøger til yngste og mellemste klassetrin i Folkeskolen

Selvom førstehjælp endnu ikke er et obligatorisk fag i folkeskolen i Grønland, har det siden 2010 stået højt på KRK’s ønskeliste at få versioneret / udviklet et nyt undervisningsmateriale, rettet mod børn.

Kalaallit Røde Korsiat (KRK) har af Dansk Røde Kors opnået retten til at versionere det undervisningsmateriale der anvendes i Danmark, hvor førstehjælp i folkeskolen er obligatorisk.

At versionere til grønlandsk vil sige, at teksten bliver bearbejdet, så den harmonerer med forholdene her i landet. Alle illustrationer skal ny-tegnes, så de afspejler grønlandske børns dagligdag. Det er illustratoren Martin Brandt, der løser opgaven.

Materialerne består af:

Begyndertrin:

1 elevhæfte som éngangsmateriale

1 lærervejledning med kopisider

Mellemtrin:

1 elevhæfte som éngangsmateriale

1 lærervejledning med kopisider

Hæfterne bliver udgivet i trykt form på grønlandsk, mens lærervejledninger med kopisider, ligeledes på grønlandsk, skal downloades fra KRK’s hjemmeside.