MISIGSSÛT

Kampen mod TB i grønland fra 1950’erne til i dag

 

Bogen fortæller om TB-sygdommen og kampen mod dens udbredelse i den grønlandske befolkning, set i et historisk forløb. Men undervejs møder vi også børnene Otto og Sørine, der om bord på Jutho rejser den lange vej fra Ikerasannguaq til Godthåb for at blive behandlet på Dronning Ingrids Sanatorium.

Forfatter:
Leif Aidt

Redaktør:
Ebbe Mortensen

Særligt sagkyndige:
Sygeplejerske, MPH Turid Bjarnason
TB-sygeplejerske Thomas Rendal
Redaktør Jørgen Fleischer

Sprog: Kal / Dk

Oversætter (KAL):
Frederik Lynge

Sproglig redaktør (KAL):
Bula Larsen

Akvarel og stregtegning:
Jette Jørgensen

Fotos:
Jette Bang, Jørgen Chemnitz m.fl.

Grafisk tilrettelæggelse:
Sika Mortensen – m.m grafisk

Repro og Tryk:
Zeuner Grafisk

Udgivelsesår: 2012

ISBN: 978-87-92170-18-7

Sideantal: 60

Bogens indhold

”Misigssût” – ”den, der bruges til at undersøge med” – var et specialbygget skib med røntgenudstyr. Fra august 1955 til november 1956 gennemførte skibet den første TB-folkeundersøgelse af hele Vestgrønlands befolkning, der dengang var på ca. 25.000 mennesker.

Befolkningen tog straks skibet til sig som sit eget, og hele 92 % strømmede til for at blive undersøgt. Alle byer, bygder og bopladser fra Narsaq Kujalleq i syd til Kullorsuaq i nord fik besøg, ofte flere gange. I løbet af disse første 15 måneder  tilbagelagde den sejlende tuberkulosestation mere end 17.000 sømil og havde 441 anløb.

Undersøgelserne viste, at næsten 8 % af befolkningen havde aktiv lungetuberkulose, og at ca. 10 % havde inaktiv TB. Det vil sige, at de var smittet med TB, uden at sygdommen var kommet i udbrud. Blandt alle lande med en sundhedsatstistik stod Grønland dermed med en kedelig verdensrekord i TB.

”Misigssût” fortsatte med årlige undersøgelser af befolkningen i de næste 17 år.

Leif Aidt

Leif Aidt er pensioneret skoleleder, født i 1939. I 1960’erne var han lærer i Aasiaat, i 70’erne ansat i Ministeriet for Grønland, i 80’erne og 90’erne skoleinspektør, først i Qeqertarsuaq og siden i Nuuk på Atuarfik Samuel Kleinschmidt. Nu bor han i Gilleleje.

Leif Aidt har skrevet skolebøger til den grønlandske folkeskole. Det er indtil videre blevet til nogle stykker inden for fagområderne geografi og historie. Den seneste, ’Misigssût’ – om kampen mod TB fra 1950’erne til i dag – blev udgivet på Dacapo Publishing i 2012.

Bogen indeholder tre afsnit: en indledning om TB – en novelle, som i 9 kapitler fortæller, hvordan to bygdebørn i 1956 får TB og bliver helbredt – samt en faktadel med historiske glimt fra kampen mod tuberkulose. Bogen har billedbogsformat og er rigt iillustreret.

Relevante links