MEEQQANUT IKIUEQQAARNEQ

 

Meeqqanut ikiueqqaarneq henvender sig til dig, der har ansvar for børn. Førstehjælp til børn følger stort set de samme regler, som førstehjælp til voksne. Bogen bør findes på enhver arbejdsplads med børn.

Bestilling

Materialet kan bestilles hos Kalaallit Røde Korsiat på krk@krk.gl

Pris: 75 kr.

Forhandles af
Kalaallit Røde Korsiat

Forfatter: ©Kalaallit Røde Korsiat

Bearbejdet efter: “Førstehjælpen til de kære børn” af Ann Hiort Maltesen

©Dansk Røde Kors, 2011

Forlagsredaktion: Kirsten Mortensen

Sprog: Kal

Oversætter (KAL):
Frederik Lynge

Sproglig korrektur:
Kunuunnguaq Olsen

Illustrator: Anders Breum

Grafisk tilrettelæggelse:
Lars Møller Nielsen (DK),
m.m grafisk (KAL)

Repro og Tryk:
Clemenstrykkeriet A/S, Hinnerup

Udgivelsesår: 2012

ISBN: 978-87-92170-15-6

Sideantal: 48

Bogens indhold

Børn er nysgerrige, og deres udvikling afhænger af at de udforsker deres omgivelser.

Ofte går det godt, men nogle gange sker det at barnet kommer til skade.

Meeqqanut ikiueqqaarneq henvender sig til dig der har ansvar for børn og derfor gerne vil have en særlig træning i at give førstehjælp til børn. Men rollen som førstehjælper kan være vanskeligere når det er et barn der har brug for hjælp. Som førstehjælpere kan vi let føle os rådvilde, og kan måske til og med blive handlingslammede fordi vi bliver følelsesmæssigt påvirkede, når det drejer sig om et barn der er kommet til skade.

Ophav

Meeqqanut ikiueqqaarneq er en versioneret udgave af Dansk Røde Kors’ undervisningsmateriale: Førstehjælpen til de kære børn (2011), af Ann Hiort Maltesen.

Kalaallit Røde Korsiat har siden 1993 været eneste udbyder af førstehjælpskurser i Grønland. Det drejer sig både om udvikling af undervisningsmaterialer, uddannelsen af førstehjælpsinstruktører og planlægning og afvikling af førstehjælpskurser. Langt de fleste førstehjælpere er uddannet gennem Kalaallit Røde Korsiats førstehjælpskurser. Årligt gennemgår omkring 300 personer førstehjælpskurser af varierende varighed.
I 2010 begyndte et samarbejde mellem Dansk Røde Kors og Kalaallit Røde Korsiat om uddannelse af instruktører på kurser, tilrettelagt af Dansk Røde Kors og Dansk Førstehjælpsråd samt på Europæisk Førstehjælpsråds ERC-uddannelse.