LAV EN BOG

Dacapo kan være behjælpelig med alt lige fra gode råd, til endelig produktion. 

Her på siden kan du få et lille indblik i hvad der skal til for at dit manus kan blive til en rigtig tryksag.

Relevante links

Hent tilbud på grafisk tilrettelæggelse her:
www.mmgrafisk.dk

Beregn priser på simple tryksager her:
www.lasertryk.dk

Har du en god ide?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har en god ide til en bog, eller hvis du allerede er gået i gang med et manuskript og nu har brug for Forlagets vurdering.

Før vi går igang

Send os en beskrivelse af dit projekt

For at vi kan vurdere, om vi kan udgive din bog, skal du sende os 1-2 siders beskrivelse af dit projekt.

Beskrivelsen skal indeholde svar på følgende:

  • Hvad er bogens indhold?
  • Hvor mange sider skal bogen være på?
  • Hvilke elementer skal inddrages for at den bliver optimal, det kan fx være illustrationer eller fotos?
  • Hvem har brug for bogen?

Vi behandler hurtigt dit bogforslag

Når vi har modtaget dit forslag, får du en e-mail som bekræftelse på at vi har modtaget dit bogforslag.

Processen

Hvis du kan få din bog udgivet hos os

Vi aftaler et møde, evt. over Skype, så vi i dialog med dig kan lave en projektplan for din bog. Projektplanen rummer følgende faser:

  • Skrivefasen
  • Redaktionsfasen
  • Produktionsfasen

Økonomisk grundlag

For at Forlaget kan udgive din bog, kan det være nødvendigt at du ansøger fonde om produktionstilskud. Forlaget kan være dig behjælpelig med udarbejdelse af produktionsbudget og udformning af ansøgninger såfremt dette er nyt for dig.


At være forfatter hos os

Når dit manuskript er antaget til udgivelse, bliver du en del af vores forlagsmiljø. Din bog vil blive formet af flere kvalificerede personer inden for forskellige faggrupper, som fx sprogkyndige, illustratorer, grafiske designere og trykkerier.

Sådan sættes projektet i gang

Når Forlag og forfatter er blevet enige om tidsrammen, indhold af bogen og fordeling af arbejdsopgaver. Hermed kan der indgås en kontrakt mellem forlaget og dig som forfatter.

Kontrakten er en aftale om at:

  • forlag og forfatter har indgået en aftale om udgivelse af bogen.
  • forfatteren overdrager retten til at udgive sin tekst til forlaget.
  • forlaget garanterer forfatteren et honorar for de bøger, som vil blive solgt. Honoraret er altid en procentsats efter, hvor mange bøger der bliver solgt.


Manuskriptskrivning

Skrivefasen varer normalt et halvt år.
Inden du går i gang med at skrive, får du en designskabelon i Word, som manuskriptet skrives ind i.
På den måde får du hurtigt et overblik over dit manuskript, når du skriver, og du sparer tid.
Ved at benytte skabelonen bliver det enkelt for Forlaget at overføre manuskriptet direkte til det designprogram, som grafikeren benytter til at layoute bogen i.

Vi indkalder til et møde halvvejs i skrivefasen for at få vurdering af dit arbejde.


Illustrationer, tegninger og fotos

Du skal lave en illustrationsliste til dit manuskript.
I selve manuskriptet skal du markere hvor de forskellige illustrationer skal placeres.

Hvis du i andre bøger eller blade finder tegninger og fotos som du ønsker skal indgå i din bog, skal du tage en fotokopi af illustrationen og på denne skrive, hvorfra illustrationen stammer (bog/blad-titel, ophavsmand, billedbureau m.v.), – så har vi mulighed for at indhente tilladelse til brug af illustrationen.
Forlaget hjælper dig med det praktiske.


Billedtekster

Billedtekster afleveres på en fil for sig og nummereres efter samme princip, som gælder for nummerering af illustrationer.


Gennemlæsning af manuskriptet inden aflevering til forlaget

Inden du afleverer dit manuskript til forlaget, skal du sørge for at det bliver læst igennem af personer med sproglige kundskaber og faglig indsigt i stoffet. Det er nemlig dit ansvar som forfatter at der er læst sproglig og indholdsmæssig korrektur på teksten.