IKIUEQQAARSINNAAVIT?

Dette materiale er et tilbud til komme i gang med et undervisningsforløb i en klasse på folkeskolens mellemtrin (10-12 år). Den ydre ramme er et kursus, som leder frem til, at eleverne kan ”tage et kørekort” i førstehjælp.

Bestilling

Materialet kan bestilles til undersivningsbrug her: ila@nanoq.gl (www.iserasuaat.gl) eller hos Kalaallit Røde Korsiat – www.krk.gl

Priser:

Elevhæfte: 30,- kr.
Lærervejledning (trykt): 40,- kr

Alle priser er ekskl. moms og leveringsomkostninger

Forfatter:
Kalaallit Røde Korsiat

Bearbejdet efter:
Røde Kors – Kan du førstehjælp? af Torben Blankholm (2009)

Redaktør:
Ebbe Mortensen

Sprog: Grønlandsk

Grønlandsk version:
Kunuunnguaq Olsen

Illustrator: Martin Brandt Hansen

Grafisk tilrettelæggelse:
m.m grafisk

Tryk:
LaserTryk.dk, Århus

Udgivelsesår: 2017

ISBN: 978-87-92170-40-8 (elevens hæfte, 28 sider)
ISBN: 978-87-92170-41-5 (lærervejledning, 30 sider)
ISBN: 978-87-92170-53-8 (plakat)

Bogens indhold

Materialet er målrettet folkeskolens mellemtrin (10-12 år). Det drejer sig kort fortalt om et kursus, som leder frem til at eleverne kan tage et kørekort i førstehjælp. Det sker gennem et undervisningsforløb med mange praktiske aktiviteter, som sættes i spil via en række kopisider. Gennem et ”laboratorium” med mange teststationer får eleverne viden om og færdighed i forskellige praktiske førstehjælpsteknikker. Der kan aflægges prøve i hver teknik, og det noteres i kørekortet, hver gang en delprøve er bestået. Kopisiderne indeholder forskellige aktiviteter og opgaver, som bringer elevbogen i spil i undervisningen. Der er en test, forskellige pusleopgaver, skriveoplæg og oplæg til rollespil.

Teksten i elevhæftet indeholder ud over den løbende brødtekst en række ”trin for trin” vejledninger, tilhørende illustration og nogle faktabokse. Illustrationerne skal hjælpe eleven til den fulde forståelse af det faglige stof. Da stoffet er nyt, er der en del fagudtryk, begreber og vanskelige ord i teksten. Dem kan man skrive på en væg-ordbog i klassen.

Det skal være et mantra, at der skal være flere om at hjælpe – og for større elever, skal det også være et mantra, at det gælder om at få fat i en voksen, hvis det overhovedet er muligt. Alle opgaver og aktiviteter er udarbejdet til inspiration; som forslag og eksempler på, hvordan man kan sætte elevhæftet i spil i undervisningen.

Bøger i samme kategori

Ajutoortoqarpat

Ophav

Ikiueqqaarsinnaavit? er en versioneret udgave af Dansk Røde Kors’ undervisningsmateriale: Når ulykken er sket (2009), af Torben Blankholm.

Kunuunnguaq Olsen (f. 1954) har oversat og sprogligt bearbejdet dette materiale fra dansk til grønlandsk.

Kunuunnguaq har været førstehjælpsinstruktør i Arktisk Førstehjælp siden 1993. Han er førstehjælpsinstruktør under Dansk Røde Kors 2011, og førstehjælpsinstruktør i psykisk førstehjælp siden 2012.

Kunuunnguaq var med til at uddanne førstehjælpsinstruktører i 2001 i forbindelse med Arctic Winter Games i Nuuk i 2002 og har i flere omgange været medinstruktør ved uddannelse af førstehjælpsinstruktører i Grønland. Kunuunnguaq er hovedkraften i opdateringen af førstehjælpsbøger mv. som sproglig konsulent, korrekturlæser og oversætter.

Kunuunnguaq Olsen har været medlem af Kalaallit Røde Korsiats (KRK) landsbestyrelse siden 2006 og sidder i KRK’s førstehjælpsudvalg.

Til daglig er Kunuunnguaq faglærer og underviser på Majoriaq i Maniitsoq.