FØRSTEHJÆLP I GRØNLAND

 

Førstehjælp i Grønland er både en undervisningsbog der anvendes på førstehjælpskurser, men også en håndbog der bør ligge i hjemmet, i båden, bilen og på snescooteren.

Bestilling

Materialet kan bestilles hos Kalaallit Røde Korsiat på krk@krk.gl

Pris: 180 kr.

Forhandles af
Kalaallit Røde Korsiat

Forfatter:
© Kalaallit Røde Korsiat

Bearbejdet efter ”Førstehjælp”
af Ann Hiort Maltesen
© Dansk Røde Kors 2009

Forlagsredaktion: Kirsten Mortensen

Redaktør: Olav Øfverlind Pedersen

Sprog: Kal / Dk

Oversætter (KAL):
Frederik Lynge

Særligt sagkyndige: Læge Erik Grove, læge Niels Henrik Krarup, læge, ph.d. Troels Thim, læge, ph.d. Bo Løfgren læge Thomas Stensgaard

Illustrator: Anders Breum

Grafisk tilrettelæggelse:
SIka Mortensen – m.m grafisk

Repro og Tryk:
Specialtrykkeriet Viborg A/S

Udgivelsesår: 2011

ISBN: 978-87-92170-08-8 (DK)
ISBN: 978-87-92170-09-5 (KAL)

Sideantal: 113

Bogens indhold

Førstehjælp i Grønland er både en undervisningsbog der anvendes på førstehjælpskurser, men også en håndbog der bør ligge i hjemmet, i båden, bilen og på snescooteren.

Når man som privatperson pludselig står i en situation hvor man enten er vidne til en ulykke eller selv er involveret i én, bliver man bevidst om hvilken betydning førstehjælpskompetence har. I situationer hvor ulykker opstår, er det nemt at miste overblikket, og det kan være svært at handle hensigtsmæssigt i bestræbelserne på at hjælpe de tilskadekomne. Det vigtigste er dog at den enkelte førstehjælper handler efter formåen og gør hvad han magter i den aktuelle situation.

Førstehjælpskurser træner deltagerne i hvordan de skal reagere og handle hensigtsmæssigt. På den måde kan de være med til at yde førstehjælp der reducerer skadevirkninger fra en ulykke, eller formindsker de skader en person er ved at pådrage sig. I sidste ende handler al førstehjælp om at redde liv.

Ophav

Førstehjælp i Grønland er en versioneret udgave af Dansk Røde Kors’ undervisningsmateriale: Førstehjælp (2009), af Ann Hiort Maltesen.

Kalaallit Røde Korsiat har siden 1993 været eneste udbyder af førstehjælpskurser i Grønland. Det drejer sig både om udvikling af undervisningsmaterialer, uddannelsen af førstehjælpsinstruktører og planlægning og afvikling af førstehjælpskurser. Langt de fleste førstehjælpere er uddannet gennem Kalaallit Røde Korsiats førstehjælpskurser. Årligt gennemgår omkring 300 personer førstehjælpskurser af varierende varighed.
I 2010 begyndte et samarbejde mellem Dansk Røde Kors og Kalaallit Røde Korsiat om uddannelse af instruktører på kurser, tilrettelagt af Dansk Røde Kors og Dansk Førstehjælpsråd samt på Europæisk Førstehjælpsråds ERC-uddannelse.