ARKTISK FØRSTEHJÆLP

 

Arktisk førstehjælp består af råd og vejledninger til dem der færdes i naturen, såvel på havet som i fjeldet, sommer og vinter.

Arktisk Førstehjælp er en guide til dig. Brug den som en håndbog og hav den altid med i rygsækken.

Bestilling

Materialet kan bestilles hos Kalaallit Røde Korsiat på krk@krk.gl

Pris: 150 kr.

Forhandles af
Kalaallit Røde Korsiat

Forfatter:
Kalaallit Røde Korsiat
Olav Øfverlind Pedersen

Redaktør:
Ebbe Mortensen

Sprog: Kal / Dk / Eng

Oversætter (KAL):
Abia Abelsen

Oversætter (ENG):
Lotte Ilsøe

Illustrator: Anders Breum

Grafisk tilrettelæggelse:
m.m grafisk

Repro og Tryk:
Specialtrykkeriet Viborg A/S

Udgivelsesår: 2014

ISBN: 978-87-92170-24-8 (DK)
ISBN: 978-87-92170-25-5 (KAL)
ISBN: 978-87-92170-26-2 (ENG)

Sideantal: 96

Bogens indhold

Arktisk Førstehjælp er blevet til på opfordring af førstehjælpsinstruktører i Grønland og er et supplement til Førstehjælp i Grønland, 2011. Den indeholder stort set alt hvad man bør have af basisviden, hvis man er på Grønland og kommer til skade, uanset om det er en forvridning, hjertesvigt, kuldepåvirkning osv. Bogen gennemgår således forberedelser til ture i naturen, med gode råd til hvad man gør, hvis man oplever skiftende vejr. Den gennemgår redning, alarmering, kommunikationsmidler, hjerte-lungeredning, ulykkestyper såsom højenergiulykker, stabilisering af brud, klargøring af transport, nødflytning osv. Bogen gennemgår også ekstreme situationer, der kan opstå hvis man er på en gletcher, lavineulykker, mødet med en isbjørn, moskusokser osv. Ligeledes gennemgås det hvad man skal gøre, hvis en kvinde uventet skal føde. Bagest i bogen er der de nødvendige grønlandske alarmeringstelefonnumre til politi, brand og sygehus. Det er en lille bog på 90 sider med korte beskrivelser og tilhørende illustrationer.

Ophav

Olav Øfverlind Pedersen er uddannet sygeplejerske og MCN samt instruktørtræner i fysisk og psykisk førstehjælp i Dansk Røde Kors og Kalaallit Røde Korsiat (KRK). Han var sekretariatsleder i sygeplejerskernes organisation i Grønland Peqqissaasut Kattuffiat fra 2009 – 2012 og formand for KRK’s førstehjælpsudvalg i samme periode. For tiden er han tilforordnet førstehjælpsudvalget som faglig konsulent og kursusansvarlig. Olav er medredaktør på Forlagets øvrige førstehjælpsmaterialer.

Langt de fleste førstehjælpere er uddannet gennem Kalaallit Røde Korsiats førstehjælpskurser. Årligt gennemgår omkring 300 personer førstehjælpskurser af varierende varighed.