(ANTI) Korruption

 

Undervisningsmateriale om korruption, udviklet i et samarbejde mellem Transparency International Greenland (TIG) og Grønlands Råd for Menneskerettigheder (GRM). Materialet er tænkt som et biddrag til, at børn og unge i Grønland får en større bevidsthed om, hvad korruption er, og hvilke negative konsekvenser korruption kan have for et samfund.

Udgivelsen er dobbeltsproget og omfatter et trykt arbejdshæfte og en digital lærervejledning som kan downloades her.

Bestilling

Kontakt TIG på info@transparency.gl for pris og bestilling af materiale

Forfatter:
Merete Smith-Sivertsen
Jimmy Hymøller

Redaktør:
Bodil Karlshøj Poulsen
Ebbe Mortensen

Sprog: Kal / Dk

Oversætter (KAL):
Nanna Knudsen

Grafisk tilrettelæggelse:
m.m grafisk

Repro og Tryk:
Specialtrykkeriet Viborg A/S

Udgivelsesår: 2016

Sideantal:
Lærervejledning: 10
Elevhæfte: 13 + flashkort

Arbejdshæfte:
ISBN: 978-87-92170-35-4 (DK)
ISBN: 978-87-92170-46-0 (KAL)

Lærervejledning:
ISBN: 978-87-92170-36-1 (DK)
ISBN: 978-87-92170-47-7 (KAL)

Materialets indhold

Begrebet korruption betyder ulovlige, skjulte økonomiske aktiviteter. I 1950´erne og 1960´erne begyndte forskere og universitetsfolk rundt om i verden at diskutere begrebet korruption. Diskussionen begyndte, fordi der var behov for ændre på den måde især virksomheder opførte sig på, når de skulle handle med hinanden. Nogle virksomheder opførte sig på en på måde, som skadede andre. Rigtig mange penge blev brugt til korruption. Af de mange penge havner de fleste ofte hos magthaverne personligt uden at komme befolkningen til gode.

Transparency International Greenland

Transparency International Greenland er en organisation, der arbejder for forebyggelse af korruption i Grønland i samarbejde med den internationale paraplyorganisation Transparency International. Transparency International Greenland blev i 2015 godkendt som et Nationalt Chapter under Transparency International.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Det Grønlandske Råd for Menneskerettigheder blev etableret den 4. marts 2013.
Rådet består af 15 stemmeberettigede medlemmer samt 3 observatører og en sekretær.
Rådet er politisk uafhængigt og medlemsorganisationer / virksomheder har selv udpeget Rådets medlemmer.