AJUTOORTOQARPAT

Formål: Introduktion i førstehjælp. Når børn er ude at lege på egen hånd eller er alene hjemme, kan de komme ud for, at en søster, en bror eller en kammerat kommer til skade. Hvad skal de så gøre?

Det værste er, hvis de ikke gør noget, – eller hvis de af uvidenhed kommer til at gøre noget forkert.

Bestilling

Materialet kan bestilles til undersivningsbrug her: ila@nanoq.gl (www.iserasuaat.gl) eller hos Kalaallit Røde Korsiat – www.krk.gl

Priser:

Elevhæfte: 30,- kr.
Lærervejledning (trykt): 40,- kr

Alle priser er ekskl. moms og leveringsomkostninger

Forfatter:
Kalaallit Røde Korsiat

Bearbejdet efter:
Røde Kors – Når ulykken er sket
af Torben Blankholm (2009)

Redaktør:
Ebbe Mortensen

Sprog: Grønlandsk

Grønlandsk version:
Kunuunnguaq Olsen

Illustrator: Martin Brandt Hansen

Grafisk tilrettelæggelse:
m.m grafisk

Tryk:
LaserTryk.dk, Århus

Udgivelsesår: 2017

ISBN: 978-87-92170-38-5 (elevens hæfte, 12 sider)
ISBN: 978-87-92170-39-2 (lærervejledning, 22 sider)
ISBN: 978-87-92170-52-1 (plakat)

Bogens indhold

Stoffet i Ajutoortoqarpat er begrænset til emner og øvelser, der kan gennemføres af de yngste elever. De omtalte førstehjælpsteknikker kan de fleste elever magte i praksis.

Meningen med undervisningen er at eleverne får en oplevelse af, at også børn kan redde liv.

Det er svært for elever på yngste trin at skulle tage ansvar, hvis hun eller han pludselig står over for at skulle yde førstehjælp. Hvis der er flere børn til stede, kan en kammerat straks få fat i en voksen, en lærer, en nabo eller en tilfældig forbipasserende samtidig med, at en anden handler efter førstehjælpens fire hovedpunkter:

1. Skab sikkerhed, 2. Vurdér personen, 3. Tilkald hjælp og 4. Giv førstehjælp.

Bøger i samme kategori

Ikiueqqaarsinnaavit?

Ophav

Ajutoortoqarpat er en versioneret udgave af Dansk Røde Kors’ undervisningsmateriale: Når ulykken er sket (2009), af Torben Blankholm.

Kunuunnguaq Olsen (f. 1954) har oversat og sprogligt bearbejdet dette materiale fra dansk til grønlandsk.

Kunuunnguaq har været førstehjælpsinstruktør i Arktisk Førstehjælp siden 1993. Han er førstehjælpsinstruktør under Dansk Røde Kors 2011, og førstehjælpsinstruktør i psykisk førstehjælp siden 2012.

Kunuunnguaq var med til at uddanne førstehjælpsinstruktører i 2001 i forbindelse med Arctic Winter Games i Nuuk i 2002 og har i flere omgange været medinstruktør ved uddannelse af førstehjælpsinstruktører i Grønland. Kunuunnguaq er hovedkraften i opdateringen af førstehjælpsbøger mv. som sproglig konsulent, korrekturlæser og oversætter.

Kunuunnguaq Olsen har været medlem af Kalaallit Røde Korsiats (KRK) landsbestyrelse siden 2006 og sidder i KRK’s førstehjælpsudvalg.

Til daglig er Kunuunnguaq faglærer og underviser på Majoriaq i Maniitsoq.